Μέσα στο μήνα ξεκινάει η κατασκευή του mega project της Αμφιλοχίας

Εντός του μήνα ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του μεγαλύτερου project αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα, που δεν είναι άλλο από το έργο της αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας, της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, μια επένδυση συνολικού ύψους άνω των 650 εκατ. ευρώ.

Όπως αποκάλυψε χθες, μιλώντας στο συνέδριο Renewable & Storage Forum (του energypress.gr), ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Γιώργος Αγραφιώτης, εντός του Οκτωβρίου ξεκινάει το μεγάλο έργο στην Αμφιλοχία, που θα συμβάλει σημαντικά στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας.

Κατά τον ίδιο, το τρίπτυχο «ΑΠΕ-αποθήκευση-δίκτυα», αποτελεί κοινή παραδοχή για όλους τους πολιτικούς χώρους, και θα πρέπει να παραμείνει έτσι. Επίσης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα έργα αποθήκευσης ενέργειας υποστηρίζονται και από το REPowerEU, την ώρα που υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο και διαμορφώνεται ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Τόνισε, ωστόσο, την ανάγκη τα υδροηλεκτρικά έργα με ταμιευτήρα να τύχουν ισχυρής στήριξης, αλλά και το επικαιροποιημένο ΕΣΕΚ να περιλαμβάνει αντίστοιχες προβλέψεις για το συγκεκριμένο πεδίο.

Σημειώνεται ότι στις 5 Οκτωβρίου εκδόθηκε από το ΥΠΕΝ η «πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα» για την χορήγηση άδειας επέμβασης επί έκτασης εμβαδού 1.060,1 στρεμμάτων στην περιοχή με σκοπό την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αντλησιοταμίευσης Αγ. Γεώργιος & Πύργος και τα συνοδά τους έργα».

Παράλληλα, εκδόθηκε από το ΥΠΕΝ (Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας) η έγκριση έκτακτης κάρπωσης ενδεικτικού λήμματος 5.100 χ.κ.μ,(χωρικό κυβικό μέτρο) από συστάδες στις περιοχές «Αγ. Γεώργιος» και «Πύργος» στις Τ.Κ Αλευράδας και Πετρώνας αντίστοιχα του Δήμου Αμφιλοχίας, λόγω της κατασκευής του έργου.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο εκδόθηκε η απόφαση για τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης στον Σταθμό Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Αμφιλοχίας, ενώ στις αρχές Σεπτεμβρίου ακολούθησε η εντολή εκταμίευσης 100 εκατ. ευρώ, από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ως προκαταβολή της ενίσχυσης συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Το «Σύστημα Αντλησοταμίευσης στην Αμφιλοχία» θα διαθέτει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 680 MW (παραγωγή) και 730 MW (άντληση), θα περιλαμβάνει δυο ανεξάρτητους άνω ταμιευτήρες (Άγιο Γεώργιο και Πύργο με όγκους περίπου 5 hm3 και 2 hm3 αντίστοιχα) ενώ ως κάτω ταμιευτήρα θα χρησιμοποιεί την υπάρχουσα λίμνη Καστρακίου της ΔΕΗ.

Σκοπός του έργου είναι η αποθήκευση ενέργειας με στόχο την υποστήριξη της μέγιστης δυνατής διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών στο μείγμα της ενεργειακής παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό υπολογίζεται ότι η ετήσια παραγωγή ενέργειας θα ανέρχεται σε 816 GWh.

Στα συνοδευτικά οφέλη περιλαμβάνονται το υψηλότατο ποσοστό εγχώριας προστιθέμενης αξίας, η οποία θα φτάσει το 70% της επένδυσης, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (1.000 κατά τη φάση της κατασκευής και 90 κατά τη φάση της λειτουργίας) καθώς και η βελτίωση του οδικού δικτύου και της πρόσβασης στην περιοχή, παράγοντας κρίσιμος τόσο για το δασοπροστασία, όσο και για τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, η κατασκευή του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025 και από τις αρχές του 2026 να τεθεί σε κανονική λειτουργία.

πηγή