Έρευνα: Η πλειοψηφία των πλαστικών της μεγάλης «χωματερής» του Ειρηνικού Ωκεανού προέρχεται από αυτές τις πέντε χώρες

Έρευνα: Η πλειοψηφία των πλαστικών της μεγάλης «χωματερής» του Ειρηνικού Ωκεανού προέρχεται από αυτές τις πέντε χώρες

Στη μελέτη της, η ερευνητική ομάδα αποκαλύπτει την προέλευση και το είδος των σκουπιδιών που καταλήγουν σε αυτή τη θαλάσσια χωματερή. Η...