Εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων για δύο νέα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων σε Ηράκλειο και Λευκάδα

Κείμενο: Σοφία Κοντογιάννη

Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων για 2 νέα ξενοδοχεία στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο Κάθισμα της Λευκάδας.

Nα σημειωθεί ότι οι σχετικές αποφάσεις έχουν ληφθεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και η δημοσιοποίηση των 2 επενδύσεων έχει γίνει, για σήμερα, μόνο από το Tornos News.

Αναλυτικά, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΧΟΥΜΠΟΤΕΛ A.E., που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 4 αστέρων, δυναμικότητας 54 δωματίων των 100 κλινών στην περιοχή Χανιόπορτα Ηρακλείου Κρήτης, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 4.014.701,66 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.975.472,66 ευρώ.

Νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Λευκάδα

Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης A.N.P. INVEST, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 72 δωματίων των 196 κλινών στη θέση Μεγάλη Ράχη – Κάθισμα Λευκάδας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 9.620.362,29 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 9.358.356,72 ευρώ.

@photo by Andreas Thermos

πηγή