Διπλασιάζεται η περίοδος ισχύος των διαβατηρίων από 5 σε 10 χρόνια

Ρύθμιση με την οποία διπλασιάζεται η περίοδος ισχύος των διαβατηρίων από 5 σε 10 χρόνια κατατέθηκε στη Βουλή.

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο άρθρο 87 του νομοσχεδίου για την εκπαίδευση των Αστυνομικών που κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο «Αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης, αναμόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», με την οποία αυξάνεται η διάρκεια των διαβατηρίων από τα 5 στα 10 χρόνια, με την Ελλάδα να εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Παραμένει αμετάβλητη στα 3 έτη η ισχύς των διαβατηρίων των ανηλίκων κάτω των δεκατεσσάρων ετών.

πηγή