Διασυνοριακή εκδήλωση Interreg AI SMART στη Λευκάδα

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου AISMART«AdriaticIonianSmallPortNetwork”, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, διοργανώνει μια τριήμερη Διασυνοριακή εκδήλωση  η οποία θα λάβει χώρα στις 6 έως 8 Ιουλίου 2022 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Το έργο AISMART στοχεύει στην ανάπτυξη ενός κοινού δικτύου λιμένων στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου βασισμένο στην έννοια των «έξυπνων, πράσινων και ολοκληρωμένων λιμένων«, επιτρέποντας τον καθορισμό νέων πράσινων διαδρομών που θα συνδέουν μικρά περιφερειακά λιμάνια στις εμπλεκόμενες διασυνοριακές χώρες. Το έργο προωθεί τη δυνατότητα των διαδρομών μικρών αποστάσεων, ως αναπόσπαστο και συμπληρωματικό μέρος των δια-τροπικών διαδρόμων ΔΕΔ-Μ (intermodal TEN-T corridors), για βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς υπηρεσίες μεταφορών, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2030, για έξυπνη ανάπτυξη με βάση την αξιοποίηση των φυσικών και τοπικών πόρων τόσο των ακτών όσο και της ενδοχώρας. Το έργο διευθύνεται από τη Διεύθυνση Κινητικότητας της Περιφέρειας Απουλίας και συμμετέχει ως εταίρος, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Περιφέρεια Ηπείρου και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η ημερήσια διάταξη των διασυνοριακών εκδηλώσεων θα επικεντρωθεί στις διάφορες πτυχές τις οποίες το έργο φιλοδοξεί να προωθήσει. Συγκεκριμένα, στις 6 Ιουλίου θα διεξαχθεί ένα Τεχνικό εργαστήριο (technical workshop) αφιερωμένοστις υπηρεσίες της πλατφόρμας AISMART, στο πλαίσιο του οποίου θα συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με τις μεθοδολογίες που εντοπίστηκαν και υιοθετήθηκαν για την επίτευξη των αναμενόμενων στόχων.

Στις 7 Ιουλίου θα ακολουθήσει η κύρια εκδήλωση, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων από κλάδους του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε σχετικό αντικείμενο, με σκοπό την παρουσίαση της εξέλιξης των δράσεων του έργου AISMART και των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Η κύρια εκδήλωση είναι ανοιχτή και προς κάθε ενδιαφερόμενο με δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω της πλατφόρμας Webex: https://bit.ly/3nsX5kp.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες και συμμετέχοντες θα επισκεφτούν το Νυδρί όπου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις εργασίες κατασκευής της νέας μαρίνας η οποία κατασκευάζεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, οι οποίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, ενώ την τελευταία ημέρα (8/7) θα περιηγηθούν και στο Μύτικα Πρεβέζης όπου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις παρεμβάσεις λιμενικής υποδομής που έχουν ήδη ξεκινήσει.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:https://greece-italy.eu/ai-smart/ , στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τα μέσα κοινωνικά δικτύωσης του έργου:

Facebook: @AI SMART – Interreg V-A Project

Instagram: @interregaismart