Δήμος Λευκάδας: Υπογραφή σύμβασης καταδυτικού πάρκου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός υπέγραψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον Βασίλη Μεντογιάννη – UFR – TEAM, την Τετάρτη 25/5/2022, για το έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 24.800,00€, και θα καλυφθεί ισόποσα από ιδίους πόρους του Δήμου Λευκάδας και του Επιμελητηρίου, βάσει της προγραμματικής σύμβασης που υπέγραψαν στις 8/12/21.

Ο ανάδοχος θα αξιολογήσει το καταδυτικό αποτύπωμα της Λευκάδας, με την παρουσίαση τουλάχιστον τριών διαφορετικών προτεινόμενων καταδυτικών διαδρομών-καταδυτικών σημείων, και θα αξιολογήσει την χωροθέτηση καταδυτικού πάρκου στον τόπο μας.

Καθώς η Λευκάδα διαθέτει ένα σπάνιο φυσικό περιβάλλον με ενδιαφέροντες βυθούς, γεμάτους ύφαλους και σπήλαια, εκτιμάται τότε ο Δήμος θα μπορέσει να συγκροτήσει έναν ιδιαίτερο αξιόλογο πόλο καταδυτικού τουρισμού.

Με οικονομικές, λειτουργικές και στοχευμένες ενέργειες, αποσκοπούμε στην αποτελεσματικότερη τουριστική ανάδειξη της Λευκάδας, ώστε να βελτιωθεί και περαιτέρω η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ