Π.Ε. Λευκάδας: Έρευνα για το Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Νυδρί

Δελτίο Τύπου

Π.Ε. Λευκάδας: Έρευνα αποτύπωσης στάσεων/απόψεων/αντιλήψεων για το Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Νυδρί που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης AI SMART του προγράμματος ΙNTERREG Ελλάδα-Ιταλία

Διαδικτυακή έρευνα στο πλαίσιο του διαπεριφερειακού στρατηγικού έργου «AI SMART – Andriatic Ionian Small Port Network (Δίκτυο Μικρών Λιμένων Ανδριατικής-Ιονίου)» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το οποίο υλοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, με την κατασκευή Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στο Νυδρί.

Η έρευνα έχει ως στόχο την αποτύπωση στάσεων/απόψεων/αντιλήψεων αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τις παραμέτρους του υπό εξέλιξη έργου διαμόρφωσης Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στο Νυδρί.

Πάρτε μέρος στη διαβούλευση μέχρι την Κυριακή 29 Μαΐου 2022, καταθέτοντας τις απόψεις σας μέσω του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο σύνδεσμο: https://kwiksurveys.com/s/IGFJvmql

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι απολύτως ανώνυμη και διαρκεί 5-7 λεπτά!