Πρόγραμμα Μεγάλης & Διακαινησίμου Εβδομάδος στη Μονή Φανερωμένης

Το πρόγραμμα ακολουθιών της Μεγάλης και Διακαινησίμου Εβδομάδος στην Ιερά Μονή Φανερωμένης  Λευκάδος και στα μετόχια αυτής.