Δήμος Λευκάδας: 12.336.061,61€ σε υποβολές προτάσεων για τη βελτίωση δημόσιων χώρων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O Δήμος Λευκάδας υπέβαλε προς ένταξη προτάσεις για το έργο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της αναπτυξιακής δυναμικής στην πόλη της Λευκάδας», συνολικού προϋπολογισμού 12.336.061,61€, στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση αποτελείται από έξι (6) υποέργα:

  • Υποέργο 1: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Β, Γ, & Δ», π/υ 7.800.000,00€.
  • Υποέργο 2:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ, ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», π/υ 4.200.061,61€.
  • Υποέργο 3: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου παρακολούθησης για την υποστήριξη του Δήμου Λευκάδας κατά την υλοποίηση του πρώτου υποέργου», π/υ 74.400,00€.
  • Υποέργο 4: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου παρακολούθησης για την υποστήριξη του Δήμου Λευκάδας κατά την υλοποίηση του δεύτερου υποέργου», π/υ 74.400,00€.
  • Υποέργο 5: «Σωστικές εργασίες αρχαιολογίας», π/υ 150.000,00€.
  • Υποέργο 6: «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης», π/υ 37.200,00€.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν την ολοκλήρωση της εισόδου της πόλης της Λευκάδας και την ολική ανάπλαση/διαμόρφωση της περιοχής των παλαιών Αλυκών σε Περιβαλλοντικό Πάρκο.

Η «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας» αφορά τις περιοχές παρεμβάσεις Β (κυρίως πλατεία), Γ (υπόλοιπο τμήμα, υπαίθρια παιχνίδια, περιβάλλων χώρο καταστημάτων), & Δ (παραλιακή ζώνη – εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής), συνολικής έκτασης περί τα 21.500,00 μ2.

Η «Ανάπλαση Περιοχής Παλαιών Αλυκών», είναι έργο που περιλαμβάνει την ανάπλαση του αποκατεστημένου «νέου» ΧΑΔΑ (2016), και τη δημιουργία θεματικού Περιβαλλοντικού Πάρκου με περίπτερο οικολογικής και πολιτιστικής ενημέρωσης για τους πολίτες και τους επισκέπτες, που θα συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων διάφορες υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, περιπατητικά μονοπάτια, εγκαταστάσεις ΑΠΕ, χώρο για μελλοντική εγκατάσταση κολυμβητηρίου κλπ.

Στόχος του Δήμου Λευκάδας μέσω των παραπάνω εμβληματικών παρεμβάσεων είναι να συμβάλει στην βιώσιμη ανάπτυξη, την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Οραματιζόμαστε έναν τόπο που θα είμαστε περήφανοι να αφήσουμε παρακαταθήκη στα παιδιά μας, δημιουργώντας χώρους σημεία αναφοράς για την επιζητούμενη οικολογική και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, καθώς και την αναγκαία αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της καρδιάς της πόλης μας.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ