5ος Φιλανθρωπικός περίπατος από τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο «Φάρο»

Την Κυριακή 13 Μαρτίου, στις 11 το πρωι, ο Φιλανθρωπικος Περίπατος του ΦΑΡΟΥ για τη Μέρα της Γυναίκας. Σημείο εκκίνησης και τερματισμού η ξύλινη γέφυρα.

Εγγραφές, με συμβολική συμμετοχή 5€, έως τις 10:45 π.μ. στην Πλατεία-Ξύλινη γέφυρα