Τι ισχύει με το επικαιροποιημένο πλαίσιο για τα ταξίδια στην ΕΕ

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ξανανοίξουν και για όσους έχουν εμβολιαστεί με εμβόλιο, για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης στον κατάλογο έκτακτης χρήσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Γράφει ο Δημήτρης Μπαλής

Την Τρίτη το πρωί, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε το επικαιροποιημένο πλαίσιο για τα ταξίδια στην ΕΕ, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής στα τέλη του 2021, το οποίο μεταξύ άλλων διευκολύνει τα ταξίδια από χώρες εκτός της ΕΕ προς την ΕΕ λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας, τα αυξανόμενα παγκοσμίως ποσοστά εμβολιασμού και τη χορήγηση αναμνηστικών δόσεων, καθώς και την αναγνώριση όλο και περισσότερων πιστοποιητικών που εκδίδονται από τρίτες χώρες ως ισοδύναμων με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το επικαιροποιημένο πλαίσιο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ξανανοίξουν και για όσους έχουν κάνει εμβόλιο, για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης στον κατάλογο έκτακτης χρήσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να υποδέχονται όσους έχουν εμβολιαστεί με εμβόλια εγκεκριμένα από την ΕΕ. Οι εμβολιασμένοι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν λάβει την τελευταία δόση της αρχικής σειράς εμβολιασμού τουλάχιστον 14 ημέρες και όχι πάνω από 270 ημέρες πριν από την άφιξή τους ή να έχουν λάβει πρόσθετη («αναμνηστική») δόση.

Επιπλέον, όσοι έχουν αναρρώσει από τη νόσο COVID-19 εντός των 180 ημερών που προηγούνται του ταξιδιού τους στην ΕΕ, θα μπορούν να ταξιδέψουν στην ΕΕ, εάν μπορούν να αποδείξουν την ανάρρωσή τους με ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ ή πιστοποιητικό τρίτης χώρας που θεωρείται ισοδύναμο με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλεται η διενέργεια τεστ ή πρόσθετες απαιτήσεις σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών που ταξιδεύουν με ενήλικα. Όσα άτομα ταξιδεύουν από χώρα ή έδαφος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο χωρών από τις οποίες θα πρέπει να είναι δυνατές όλες οι μετακινήσεις και τα οποία διαθέτουν αποδεικτικό αρνητικού τεστ PCR θα πρέπει επίσης να μπορούν να ταξιδέψουν στην ΕΕ.

Όσοι έχουν ουσιαστικό λόγο να έρθουν στην Ευρώπη, οι πολίτες της ΕΕ και οι επί μακρόν διαμένοντες, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, θα πρέπει να διατηρήσουν τη δυνατότητα εισόδου στην ΕΕ όπως και στο παρελθόν. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν πρόσθετα μέτρα για τους εν λόγω ταξιδιώτες, όπως τεστ PCR πριν από την αναχώρηση ή κατά την άφιξή τους.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να εφαρμόσουν τις αλλαγές αυτές από την 1η Μαρτίου 2022. Εναπόκειται τώρα στα κράτη μέλη της ΕΕ να υλοποιήσουν τις αλλαγές και να τις εφαρμόσουν με συντονισμένο τρόπο. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη σύσταση του Συμβουλίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους με σκοπό την πλήρη μετάβαση σε μια προσωποκεντρική προσέγγιση.

Πηγή