Δήμος Λευκάδας: Προμήθεια ανοιχτού ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Ενίσχυση του στόλου των οχημάτων του δήμου για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες».

Ο Δήμος Λευκάδας παρέλαβε σήμερα Παρασκευή 18/02/2022 ένα ολοκαίνουργιο ανοιχτό ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό και αρπάγη, μεικτού τύπου 19 tn. Η δαπάνη της εν λόγω προμήθειας, ύψους 185.000,00€, χρηματοδοτήθηκε από το  πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπ. Εσωτερικών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι  «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού». Το τροποποιημένο αίτημα υποβλήθηκε με την 135/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο ομόφωνα διαπίστωσε την αναγκαιότητα της προμήθειας.

Το συγκεκριμένο όχημα θα αντικαταστήσει το πεπαλαιωμένο υφιστάμενο όχημα του Δήμου, και θα χρησιμοποιηθεί για την συλλογή των ογκωδών, «πράσινων» φυτικών υπολειμμάτων, τα οποία εναποτίθενται από τους δημότες στα όρια των ιδιοκτησιών τους μετά από κλαδέματα, κουρέματα γκαζόν κλπ. ή που θα προκύπτουν από προγραμματισμένες εργασίες του προσωπικού του Δήμου από την φροντίδα των δημοτικών πάρκων και δέντρων που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου.

Επιπροσθέτως, το νέο όχημα θα χρησιμοποιείται και σε έκτακτες καταστάσεις, που οφείλονται σε ακραία φαινόμενα, για την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων (πχ. πτώσεις δέντρων), καθώς και για φόρτωση, μεταφορά και εκκένωση αδρανών υλικών.

Πρόκειται για ένα όχημα ειδικού τύπου, τελευταίας τεχνολογίας, που θα συνδράμει στις υπηρεσίες που προσφέρει ο δήμος μας, αποτελεσματικά, γρήγορα και με ασφάλεια για τους χειριστές του.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ