Δήμος Λευκάδας: Προμήθεια γεωραντάρ υπεδάφους για την ανίχνευση και χαρτογράφηση υπόγειων δικτύων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Εκσυγχρονίζουμε τον δήμο μας με μικρές αλλά ουσιαστικές τεχνολογικές παρεμβάσεις και προμήθειες, ώστε να γίνεται εξοικονόμηση πόρων και ωρών απασχόλησης».

Το Τμήμα Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας προχώρησε στην προμήθεια συστήματος ανίχνευσης και χαρτογράφησης υπόγειων δικτύων με γεωραντάρ υπεδάφους (Ground Penetrating Radar – GRP), προϋπολογισμού 32.240,00€. Το μηχάνημα που προμηθεύτηκε ο Δήμος Λευκάδας είναι τύπου LEICA DS2000.

Λόγω της έλλειψης χαρτογραφημένων δικτύων και διαφόρων υπόγειων κατασκευών, κρίθηκε αναγκαία η αγορά του γεωραντάρ.  Σκοπός της προμήθειας είναι ο μη καταστροφικός εντοπισμός θαμμένων αντικειμένων και υπόγειων δομών σε υλικά όπως χώμα, πετρώδη εδάφη, οπλισμένο σκυρόδεμα, άσφαλτο κλπ, καθώς και η χαρτογράφηση υπόγειων δικτύων κοινής ωφέλειας, και πιο συγκεκριμένα σωληνώσεων δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης και όμβριων, καλώδια, υπόγεια τεχνικά έργα κ.α.

Ειδικότερα, η αποτύπωση των υπόγειων δικτύων είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις που: εκτελούνται έργα όπου προβλέπονται εκσκαφές, εκπονούνται μελέτες επέκτασης των δικτύων, γίνεται έλεγχος παράνομων παροχών, υπάρχει ανάγκη εντοπισμού αγωγού στο υπέδαφος για την αποκατάσταση βλάβης και πολλά άλλα.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ