Δήμος Λευκάδας: Υπογραφή σύμβασης για τις αποκαταστάσεις αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Με συστηματικές παρεμβάσεις παντού μεριμνούμε για την πρόληψη της λειψυδρίας».

Την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022, ο Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον κ. Λεωνίδα Δρακάτο, ανάδοχο του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», π/υ 180.000,00€, και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΠΔΕ (ΣΑΕ 871).

Το έργο αφορά αποκαταστάσεις βλαβών σε αντλιοστάσια και δίκτυα ύδρευσης μήκους 6.000 μ. στην Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων, και συγκεκριμένα στα κάτωθι συστήματα υδροδότησης:

  1. Τοπικές Κοινότητες Αγίου Πέτρου, Κομηλιού, Δραγάνου και Αθανίου
  2. Τοπικές Κοινότητες Μαραντοχωρίου, Ευγήρου και Συβότων
  3. Τοπική Κοινότητα Βουρνικά

Οι παραπάνω παρεμβάσεις  αφορούν  την αντιμετώπιση προβλημάτων που προέκυψαν από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ.  Με την υλοποίηση του έργου θα εξυπηρετηθεί η ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων, και θα διασφαλιστεί ποιοτικά και ποσοτικά η επάρκεια νερού και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ