Απόφαση της Ο.Ε. για επισκευή-βελτίωση της δημοτικής οδού στην Κοινότητα Κατούνας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκαν την Τρίτη 1/2/2021, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η μελέτη του έργου: «Επισκευή – Βελτίωση Δημοτικής Οδού στην Κοινότητα Κατούνας», π/υ 40.000,00€.

Η μελέτη προβλέπει την επισκευή – βελτίωση της δημοτικής οδού εντός των ορίων του οικισμού της Κατούνας και συγκεκριμένα τμήμα της οδού που ξεκινάει από την κεντρική πλατεία του οικισμού και φτάνει μέχρι την εκκλησία του Αγ. Βάρβαρου.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

  1. Τμηματικές καθαιρέσεις του υπάρχοντος σκυροδέματος καταστρώματος της οδού και εκτέλεση εκσκαφών ώστε να διαμορφωθεί υψομετρικά η οδός, να δοθούν οι σωστές κλίσεις, και να αποφευχθεί η ανύψωση της οδού πάνω από τις εισόδους των παρόδιων ιδιοκτησιών.
  2. Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού το οποίο αποτελείται από καλώδιο ΝΥΥ, τοποθετημένο εντός γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα, χάλκινο αγωγό γείωσης και φρεάτια έλξης καλωδίων 40Χ40 εκ.
  3. Τμηματικές σκυροδετήσεις της οδού με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131.
  4. Πλακόστρωση με ακανόνιστες πλάκες επιλογής της επίβλεψης και ζώνες πλακόστρωσης ορθογωνισμένες.

Στόχος των εργασιών είναι η αναβάθμιση του οδικού δικτύου και η ανάπλαση της περιοχής.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ