Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου Λευκάδας

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας, το οποίο εγκαθίσταται μέχρι τη λήξη της δημοτικής περιόδου στις 31-12-2023.

Η σύνθεση του  νέου  Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής :

 1. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος
 2. Σαϊτη Χαρά, δηµότισσα, Αντιπρόεδρος µε αναπληρωτή τον Λύγδα Σπυρίδωνα, ∆.Σ.
 3. Κατωπόδη Νίκη ∆.Σ. , µε αναπληρωτή της τον Λιβιτσάνο Ιωάννη, ∆.Σ.
 4. πατήρ Ζαµπέλης Ιωαννίκιος, δηµότης, µε αναπληρώτρια την Λάντον Μάργκρετ-Ανν, δηµότισσα
 5. Βονιτσάνου Ειρήνη, δηµότισσα , µε αναπληρωτή τον Αργυρό Νικόλαο ∆.Σ.
 6. Γεωργάκης Γεώργιος, δηµότης, µε αναπληρωτή τον Βικέντιο Νικόλαο, ∆.Σ.
 7. Λογοθέτης Ευάγγελος, δηµότης, µε αναπληρωτή τον Τυπάλδο Νικόλαο, ∆.Σ.
 8. Φέξης Παναγιώτης, δηµότης, µε αναπληρωτή τον Κονιδάρη Κων/νο, ∆.Σ.
 9. Φίλιππα Ευφροσύνη, δηµότισσα, µε αναπληρώτρια την Καλού Υπαπαντή, δηµότισσα
 10. Γαζής Αναστάσιος ∆.Σ. µε αναπληρώτρια την Μαργέλη Μαρία ∆.Σ.
 11. Βεργίνης Σπυρίδων, δηµότης, µε αναπληρώτρια την Βασιλείου Θεοδώρα, δηµότισσα.
 12. Περδικάρης Αθανάσιος ∆.Σ. µε αναπληρωτή τον Γληγόρη Χρήστο, ∆.Σ.
 13. Καζολή Αθανασία δηµότισσα, µε αναπληρώτρια την Ντουζέπη Αννίτα δηµότισσα.
 14. Γαζής Νικόλαος, ∆.Σ. µε αναπληρωτή τον Λάζαρη Απόστολο ∆.Σ.
 15. Ζαβιτσάνος Νικήτας (Στέλιος), δηµότης µε αναπληρωτή τον Βεροιώτη Αλέξανδρο ∆.Σ.

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο ορίστηκαν με ομόφωνη απόφαση :

 • Γενικός Γραμματέας ο κ. Αναστάσιος Γαζής
 • Γενική Έφορος η κα Νίκη Κατωπόδη
 • Έφορος Αιθουσών Τέχνης και Μουσείων η κα Ευφροσύνη Φίλιππα
 • Έφορος Βιβλιοθηκών ο π.Ιωννίκιος Ζαμπέλης
 • Έφορος Υλικού ο κ. Γιώργος Γεωργάκης