Δήμος Λευκάδας: Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με ΑΠΘ για την παραλία του Άγιου Ιωάννη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Επιτακτική ανάγκη η διάσωση της παραλίας του Αγ. Ιωάννη. Θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας ώστε να διαφυλάξουμε την περιοχή από τις δυσμενείς συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.»

Την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022, ο Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με τον Αν. Καθηγητή κ. Ευστράτιο Στυλιανίδη, Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, νόμιμο εκπρόσωπο του  Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης – Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, για την υλοποίηση Ερευνητικού Προγράμματος: «Διερεύνηση ακτομηχανικών διεργασιών ακτής Αγ. Ιωάννη Λευκάδας και Προτάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων διάβρωσης».

Η προγραμματική σύμβαση αφορά τις απαραίτητες εργασίες που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν ώστε να διαφυλάξουμε την συγκεκριμένη ακτογραμμή. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την βυθομετρική αποτύπωση της ακτής, την διερεύνηση των διαβρωτικών φαινομένων, την εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων για τη διερεύνηση αποκατάστασης της ακτής, (δημιουργίας τεχνητής παραλίας), και το σχεδίασμα τεχνικών έργων περαιτέρω προστασίας της ακτής που θα δημιουργηθεί, δίνοντας πάντα έμφαση σε ήπιες μεθόδους προστασίας των ακτών. Επιπροσθέτως, θα γίνει επικαιροποίηση της υφιστάμενης Ακτομηχανικής Μελέτης, με βάση τα νέα δεδομένα βυθομετρίας, και σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές που απαιτούνται για ακτές με μήκος μικρότερο των 500 μ. Τέλος, θα συμβάλει το ΑΠΘ στις διαδικασίες αδειοδότησης.

«Στο πλαίσιο της πολιτικής για την βιώσιμη ανάπτυξη που εφαρμόζει ο Δήμος Λευκάδας, και  λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα του, ενσωματώνει σε αυτήν και δίνει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση και διαχείριση θεμάτων περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και διάβρωσης της ακτής Αγ. Ιωάννη Λευκάδας», ανέφερε ο Δήμαρχος.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ