Δήμος Λευκάδας: Πρόταση για προμήθεια 38 ηλεκτρικών ποδηλάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Ένα ακόμα βήμα για τον στόχο μας, να κάνουμε την Λευκάδα μας πράσινη και κλιματικά ουδέτερη πόλη».

Εγκρίθηκε την Πέμπτη 21/1/2022, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η υποβολή πρότασης στη Πρόσκληση: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Ολοκληρωμένη  Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων», του ΥΠ.ΕΝ. μέσω του Κ.Α.Π.Ε..

Με την υλοποίηση της πράξης, ο Δήμος θα προμηθευτεί τριάντα-οκτώ (38) ηλεκτρικά ποδήλατα πόλης. Αντικείμενο είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση και η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.

Το συγκεκριμένο σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων, (Σύστημα Αυτόματης Μίσθωσης Δημόσιας Χρήσης Ποδηλάτων), τυγχάνει μεγάλης αποδοχής από πολίτες πόλεων της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού, και αποτελούν μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη απήχηση στο κοινό. Είναι ιδιαίτερα εύχρηστα και βολικά, απαιτούν μηδαμινό χώρο στάθμευσης, και δεν μολύνουν το περιβάλλον.

Στόχος μας, να αναδείξουμε το ποδήλατο ως το βολικότερο μέσο μεταφοράς για την πόλη της Λευκάδας, κάτι που είναι συνυφασμένο με την κουλτούρα μας, διευκολύνοντας έτσι την κυκλοφορία και επιτυγχάνοντας ταυτόχρονο την μείωση των ρύπων και του θορύβου.  Επιπλέον, θα αναβαθμιστεί αισθητικά η πόλη, θα αυξηθεί η περιβαλλοντική ευαισθησία των δημοτών και θα ενισχυθεί η εμπορική κίνηση, καθώς οι ποδηλάτες θα έχουν καλύτερη, ασφαλέστερη και ταχύτερη πρόσβαση στα καταστήματα.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ