Δήμος Λευκάδας: Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα NESOI

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκε την Τετάρτη 19/1/2022 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα NESOI,  για χρηματοδότηση στην 2η πρόσκληση του προγράμματος New Energy Solutions Optimized for Islands (NESOI), με διακριτικό τίτλο πρότασης «Ανάπτυξη γαλάζιας οικονομίας για μια πράσινη Λευκάδα».

Το πρόγραμμα New Energy Solutions Optimized for Islands (NESOI) υποστηρίζει την ενεργειακή μετάβαση των νησιών προωθώντας τα αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα και συνεισφέροντας στην Ευρωπαϊκή πολιτική για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής μετάβασης του 2030. Το έργο  χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Horizon 2020 με ποσό επιδότησης €10 εκατ. και έχει διάρκεια 4 έτη(2019-2023).

Η πρόταση που προτίθεται να υποβάλει ο Δήμος Λευκάδας αφορά την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία μιας Positive Energy District (PED) συνοικίας, που θα έχει θετικό ενεργειακό πρόσημο σε επίπεδο έτους. Συγκεκριμένα θα εξεταστούν η δυνατότητα αξιοποίησης του δυναμικού των τοπικών ΑΠΕ για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της συνοικίας (PED) μέσω της εγκατάστασης των κάτωθι :

  • Πλωτός ΦΒ σταθμός σε σημείο στα βόρεια της λιμνοθάλασσας
  • Υπεράκτιο αιολικό πάρκο στην ΒΔ πλευρά ανοικτά της Λευκάδας
  • Συστήματα εκμετάλλευσης της κυματικής και παλιρροϊκής ενέργειας και μετατροπή σε ηλεκτρική στην παραλία Άγιος Ιωάννης σε απόσταση από την ακτή
  • Συστήματα αποθήκευσης (μπαταρίες ροής, λιθίου, και νατρίου-θείου) της παραγόμενης ενέργειας. για την καλύτερη διαχείριση της

Επιπλέον θα διερευνηθούν λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτηρίων, ηλεκτροκίνησης, καταπολέμησης ενεργειακής ένδειας μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. Τέλος, θα μελετηθεί η εφαρμογή έξυπνης διαχείρισης των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ