Δήμος Λευκάδας: Συνδέσεις παροχών στο νέο δίκτυο ύδρευσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Μόνο οφέλη προς τον καταναλωτή θα προκύψουν από το νέο δίκτυο ύδρευσης».

Εγκρίθηκαν την Πέμπτη 30/12/2021, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής οι όροι διακήρυξης και ο καθορισμός ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ», π/υ 70.000,00€, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 8/2/2022.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται συνδέσεις παροχών ύδρευσης και κάθετων δικτύων με τους κεντρικούς αγωγούς στο νέο δίκτυο περιοχής οδού Αναπαύσεως (Δίκτυο Απόλπαινας), Αγ.Μαρίνας, Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου (Δικαστήρια έως διασταύρωση με Αγ. Ιωάννη).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Ύδρευσης από εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ σε περίπτωση έκτακτων αναγκών ο τεχνίτης και ο υδραυλικός θα παρευρίσκονται άμεσα στον τόπο του συμβάντος, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, ώστε να  καθίσταται άμεση η λειτουργία του δικτύου.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, καθώς αφορά την αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης και θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της υδροδότησης στις αντίστοιχες περιοχές.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ