Δήμος Λευκάδας: Προκαταρκτικές εργασίες κόμβου σχεδίου πόλης Λευκάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προκαταρκτικές εργασίες κόμβου σχεδίου πόλης Λευκάδας (Φιλοσόφων & Αναπαύσεως).

Εγκρίθηκε την Παρασκευή 17/12/2021 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η μελέτη για τις εργασίες κατεδάφισης του απαλλοτριωμένου τμήματος του κτιρίου στην συμβολή Αναπαύσεως και Φιλοσόφων, και οι βασικές εργασίες οδοποιίας προς κατασκευή κόμβου κυκλοφορίας,  π/υ 59.870,42€, από πιστώσεις της ΣΑΤΑ 2021.

Οι προκαταρκτικές εργασίες αφορούν την κατεδάφιση μέρους υπάρχοντος κτιρίου που εμποδίζει την κατασκευή του κόμβου, καθώς και την διάνοιξη τμήματος δυτικά αυτού με επέκταση της οδού.

Ειδικότερα, με την παρέμβασή μας αυτή, θα γίνει το πρώτο και αναγκαίο έργο για την επίλυση ενός βασικού κυκλοφοριακού ζητήματος στην πόλη της Λευκάδας, σε ένα σημείο όπου συμβαίνουν πολλά τροχαία ατυχήματα. Με την κατασκευή του κόμβου σε δεύτερο στάδιο, θα εξασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία στο σημείο, με την μέγιστη ασφάλεια διερχομένων οχημάτων και πεζών.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ