ΤΑΟΛ: Υποβολή δήλωσης συγκομιδής οινοποιήσιμων σταφυλιών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Αγροτικός οινοποιητικός & ελαιουργικός συν/σμος Λευκάδας «ΤΑΟΛ» κάνει γνωστό στους κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ότι υποχρεούται να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής.

Η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής γίνεται μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ httpQ//e-services.minagric.gr/ με καταληκτική ημερομηνία την 30/11/202.

Η δήλωση συγκομιδής αφορά την πραγματική ποσότητα που συγκομίσθηκε και τον ακριβή προορισμό της παραγόμενης ποσότητας με παραστατικά-δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα δηλωθέντα στοιχεία. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή απόκρυψης πραγματικών στοιχείων προβλέπονται κυρώσεις. Επίσης η μη υποβολή δηλώσεων παραγωγής επιφέρει κυρώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν των χρηματικών προστίμων που αναφέρονται παραπάνω, οι αμπελοκαλλιεργητές που εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις δεν επωφελούνται των διαφόρων ευεργετημάτων του μέτρου των επενδύσεων σε οινοποιητικές επιχειρήσεις , καθώς και του προγράμματος αναδιάρθρωσης.

Οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής για όλα τα αγροτεμάχια ακόμη και αν είχαν μηδενική παραγωγή. Η μηδενική δήλωση παραγωγής δικαιολογείται όταν υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων ή άλλων μεμονωμένων περιπτώσεων και στις περιπτώσεις νέων αμπελώνων που δεν είναι ακόμη παραγωγικοί.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης συγκομιδής μόνο οι κάτοχοι των οποίων το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης είναι μέχρι ένα (1) στρέμμα.

Αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής έως και πέντε (5) αμπελοοινικές περιόδους θα υπόκεινται σε έλεγχο μέσω του μητρώου, για τον χαρακτηρισμό τους ως «εγκαταλειμμένη καλλιεργούμενη έκταση».

Ο Συν/σμός μας θα παρέχει βοήθεια στα μέλη του για την υποβολή της δήλωσης συγκομιδής τους από 1-11-2021 έως 30-11-2021.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι αμπελοκαλλιεργητές μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Συν/σμού τηλ. 26450 22221,2645022181

Α.Ο.Ε.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
«ΤΑΟΛ»