Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Λευκαδας

Ανακοίνωση

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Μετά από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 24/10/2021 η σύνθεση του νέου Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Λευκαδας έχει ως εξής :

ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ: Πρόεδρος
ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ: Αντιπρόεδρος
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Β’ Αντιπρόεδρος
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ: Γεν. Γραμματέας
ΚΤΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Ταμίας
ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Μέλος
ΣΟΛΔΑΤΟΣ  ΧΑΡΙΛΑΟΣ: Μέλος

«Γνωρίζοντας απόλυτα τα προβλήματα του κλάδου μας, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση τους και ελπίζουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας.»

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ                                                                      ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ Ι. ΜΑΡΙΑ