Υπογράφηκε η Σύμβαση για αντιπλημμυρικά έργα 750.000 ευρώ στην Π.Ε. Λευκάδας

Καθαρισμοί και τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ξεκινούν σε χειμάρρους και υδατορέματα της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα (11/10/2021) υπογράφηκε, από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η Σύμβαση του έργου «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις Αντιπλημμυρικών Έργων ΠΙΝ αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας», προϋπολογισμού 750.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μέσω της ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200009.

«Με μοναδικό γνώμονα την προστασία των πολιτών, ξεκινάμε ένα ευρύ πρόγραμμα καθαρισμών, αποκαταστάσεων βλαβών και τεχνικών έργων, σε ρέματα και χειμάρρους αρμοδιότητας της Π.Ε. Λευκάδας, ώστε να καταστήσουμε τον τόπο μας πιο ανθεκτικό στις νέες κλιματικές συνθήκες που διαμορφώνονται και εμφανίζονται τελευταία.

Οι υπηρεσίες μας σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και τις Τοπικές Κοινότητες εντόπισαν τα πιο επικίνδυνα σημεία και σχεδίασαν τις απαραίτητες παρεμβάσεις» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας, Ανδρέας Κτενάς, και συμπλήρωσε:

«Το κλίμα έχει ήδη αλλάξει και τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι συχνότερα και εντονότερα.

Οι υφιστάμενες υποδομές έχουν σχεδιαστεί σε εποχές προ της Κλιματικής Κρίσης, και για αυτό, οφείλουμε να επενδύσουμε συστηματικά στην πρόληψη και την καλύτερη δυνατή αντιπλημμυρική θωράκιση της Λευκάδας, τόσο μέσα από συνεχείς παρεμβάσεις με ιδία μέσα όσο και με τεχνικά έργα, και ήδη σχεδιάζουμε και δεύτερο πρόγραμμα αντιπλημμυρικών έργων ύψους 1.000.000 ευρώ.».

Στα πλαίσια του έργου πρόκειται να εκτελεστούν καθαρισμοί σε πρανή και κοίτες (απομάκρυνση φερτών υλικών των απορριμμάτων, κοπή βλάστησης), κατασκευές τοιχίων για την προστασία των πρανών και κοιτοστρώσεις.