Δήμος Λευκάδας: Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ΔΕ Ελλομένου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας και σε έργα αποχέτευσης, για την βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών μας, την προστασία της φύσης και της δημόσιας υγείας».

Υπογράφηκε η σύμβαση από τον Δήμαρχο Λευκάδας κ. Χαράλαμπο Καλό και τον ανάδοχο του έργου, κ. Λεωνίδα Δρακάτο για την «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 36.800,00€, την 31η Αυγούστου 2021.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή συμπληρωματικών έργων αποχέτευσης σε δύο περιοχές στον οικισμό Περιγιαλίου στη Δ.Ε. Ελλομένου του Δήμου Λευκάδας, από τον κεντρικό δρόμο, (Επαρχιακή οδός Λευκάδας-Βασιλικής), έως το ύψος του νηπιαγωγείου Περιγιαλίου, (πρώην Δημοτικό σχολείο), και από τον κεντρικό δρόμο προς την εκκλησία.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης από αγωγό πολυαιθυλενίου διπλού δομημένου τοιχώματος διαμέτρου Φ200. Για την επίσκεψη του αγωγού λυμάτων έχουν προβλεφθεί πέντε (5) φρεάτια και για την σύνδεση των καταναλωτών έχουν προβλεφτεί δέκα έξι (16) φρεάτια παροχέτευσης.

Για τον έλεγχο και την καλή λειτουργία του δικτύου, προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων Τ1, τα οποία θα είναι τσιμεντένια και πλήρως στεγανά, ώστε να εγκαθίσταται ένα πλήρες σύστημα σωληνώσεων φρεατίων-ιδιωτικών παροχών πλήρως στεγανό.

Για την αποφυγή παρεμβάσεων στους αγωγούς του δικτύου, αλλά και για την άμεση αποκατάσταση της εσωτερικής οδοποιίας, προβλέπεται η κατασκευή διακλαδώσεων των αγωγών του δικτύου ακαθάρτων. Για την επίσκεψη των διακλαδώσεων, αλλά και για την συλλογή μέχρι τριών (3) ιδιοκτησιών με μια διακλάδωση, σχεδιάζεται και φρεάτιο διακλάδωσης στο πεζοδρόμιο, όπου υπάρχει, ή στην άκρη του δρόμου.

Σκοπός του έργου είναι, τα τμήματα των αγωγών που κατασκευάζονται να ενωθούν με το ήδη κατασκευασμένο τμήμα του αγωγού που διέρχεται από την Επαρχιακή Οδό Λευκάδας-Νυδριού. Η δαπάνη που απαιτείται θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ, και η προθεσμία ολοκλήρωσης του συνόλου των εργασιών θα είναι η 28η Δεκεμβρίου 2021.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ