Δήμος Λευκάδας: Ανακοίνωση για τις άδειες κοινοχρήστων χώρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους δικαιούχους αδειών κοινόχρηστων χώρων ότι, η άδεια χορηγείται με την εξόφληση του ποσού που αντιστοιχεί στα τ.μ. της παραχώρησης. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής θα είναι η Παρασκευή 25 Ιουνίου, 2021. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η Δημοτική Αστυνομία θα διενεργεί τακτικούς ελέγχους για την νομιμότητα κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2645360567 (Τμήμα Εσόδων).

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ