Μέτρα πρόληψης και δράσεις για την αντιπυρική περίοδο από τον Δήμο Λευκάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, που ξεκινά την 1η Μαΐου 2021 και διαρκεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2021, ο Δήμος Λευκάδας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του λαμβάνει μέτρα πρόληψης και υλοποιεί δράσεις για αποτροπή κινδύνων έναντι πυρκαγιάς. Η συνεργασία της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών είναι αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων.

Καλούμε λοιπόν, σύμφωνα με τη σχετική Πυροσβεστική Διάταξη τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια αυτών, να προβούν άμεσα σε αποψίλωση των ιδιοκτησιών τους από ξερά χόρτα και απομάκρυνση αυτών, καθώς επίσης και απομάκρυνση κάθε άλλου εγκαταλελειμμένου καυστού ή εκρήξιμου υλικού ή αντικειμένου, για αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Επιπλέον και σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Λευκάδας, καλούμε τους ιδιοκτήτες, νομείς ή κατόχους οικοπέδων, να διατηρούν τα ακίνητά τους καθαρά από απορρίμματα και υψηλή βλάστηση, προβαίνοντας σε τακτική καθαριότητα και αποψίλωση για   επιπρόσθετους λόγους υγιεινής και αποφυγής τρωκτικών – ερπετών.

Σε περίπτωση μη εφαρμογής των προαναφερθέντων από τους υπόχρεους, προβλέπονται (νόμο, κανονισμό) και εφαρμόζονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ