Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας

Με απόφαση  του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Στυλιανού Πέτσα, στις 6/4/2021 (ΑΔΑ: 68Ν346ΜΤΛ6-4ΕΒ), εντάχθηκε ο Δήμος Λευκάδας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». Ο Δήμος Λευκάδας, ως φορέας υλοποίησης , θα αναλάβει την Πράξη «Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας», συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00€.

Αναλυτικότερα, η Πράξη συμπεριλαμβάνει δύο υποέργα:

Υποέργο 1: Αφορά την «Αναβάθμιση γηπέδου Αγ. Πέτρου» προϋπολογισμού 221.180,00€, το οποίο περιλαμβάνει την ανέγερση νέου κτηρίου αποδυτηρίων, ιατρείου και τουαλετών κοινού, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και τηρώντας τις απαραίτητες προδιαγραφές της Γ.Γ.Α., καθώς και τον εκσυγχρονισμό του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου.

Υποέργο 2: Αφορά την «Προμήθεια ταρτάν και εξοπλισμού στίβου Σταδίου Λευκάδας» προϋπολογισμού 378.820,00€, το οποίο έργο περιλαμβάνει την αποξήλωση του φθαρμένου ελαστικού τάπητα και την εφαρμογή νέου συνθετικού τάπητα στίβου, που θα πληροί τις προδιαγραφές τις Γ.Γ.Α και της διεθνούς Ομοσπονδίας στίβου I.A.A.F., ώστε ο στίβος να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές, καθώς επίσης και την προμήθεια εξοπλισμού για την σωστή λειτουργία του στίβου.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους στον Δήμο Λευκάδας, καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών σε αθλητές και αθλούμενους. Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων είναι αδιάκοπες, έχοντας πάντα ως στόχο την καλυτέρευση των συνθηκών ασφαλούς και ποιοτικής άθλησης των δημοτών και κατοίκων στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ