Δήμος Λευκάδας: Νέο καταφύγιο αδέσποτων ζώων

Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: Ο δήμος μας αποκτά σύγχρονες υποδομές για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Με την υπ. αριθµ.18404/10-3-2021 (Α∆Α: P75M46ΜΤΛ6-Θ8Λ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε η πρόταση του ∆ήµου Λευκάδας στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ µε τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισµός καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς », συνολικού προϋπολογισµού 372.000 €. Ο δήμος μας για πρώτη φορά θα αποκτήσει σύγχρονες υποδομές για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Το έργο αυτό περιλαμβάνει τη κατασκευή ενός σύγχρονου καταφυγίου συνολικά 48 θέσεων, όπως προβλέπεται και στο «Νέο Πλαίσιο για την Ευζωία των Ζώων Συντροφιάς».

Πιο συγκεκριµένα, το νέο καταφύγιο θα περιλαµβάνει :

· Διοικητικό κτίριο
· Ιατρείο ζώων
· Νοσηλευτήριο ζώων
· Ατομικές αίθουσες διαμονής
· Ατομικούς χώρους εξάσκησης κ.ά.

Η ίδρυση του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, το οποίο θα αποτελεί χώρο προσωρινής παραμονής και περίθαλψης, δίνει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης λύσης στη διαχείριση των μικρών αδέσποτων φίλων μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ