Ο Δήμος Λευκάδας για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 843/τ.Β’/03-03-2021 (Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:13805), στο οποίο αναφέρονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του Covid-19, επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η λαϊκή αγορά θα λειτουργήσει στη πόλη της Λευκάδας το Σάββατο 13/3/2021, όπου και θα ισχύσουν τα κάτωθι μέτρα:

  • Παρουσία μόνο του 50% των πωλητών (παραγωγοί/έμποροι).
  • Τήρηση 5 μέτρων απόστασης μεταξύ των παραγωγών/εμπόρων.
  • Αυστηρή τήρηση της ελάχιστης απόστασης 1,5 μ μεταξύ πολιτών.
  • Υποχρεωτική η χρήση μάσκας από πωλητές και κοινό.

Σημειώνεται ότι η παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας θα είναι συνεχής για την σωστή τήρηση των μέτρων.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ