Πρόσκληση στα Αθλητικά Σωματεία της Π.Ε. Λευκάδας για ενίσχυση των εκτός έδρας μετακινήσεων

Μέχρι 4 Μαρτίου 2021 οι αιτήσεις

Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, σε συνέχεια της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, στη βάση της εφαρμογής του άρθρου 66 του Ν. 4735 (ΦΕΚ 197/Α/2020), για 100.000 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που συμμετέχουν σε Εθνικά Πρωταθλήματα Ολυμπιακών Αθλημάτων, καλεί τα αθλητικά σωματεία της Π.Ε. Λευκάδας, τα οποία είναι επιλέξιμα και επιθυμούν να επιχορηγηθούν, να καταθέσουν τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει στο Τμήμα Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Ε. Λευκάδας:

  • είτε αυτοπροσώπως στο Διοικητήριο (κατόπιν ραντεβού)
  • είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση tourismos.lefkada@pin.gov.gr

Η προθεσμία κατάθεσης είναι από την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 έως και την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι:

  • Καταστατικό θεωρημένο και  τυχόν τροποποιήσεις
  • Ειδική Αθλητική Αναγνώριση
  • Πρακτικό εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Απολογισμός 2020 και Προϋπολογισμός 2021
  • Ετήσιο πρόγραμμα Αγώνων και Μετακινήσεων
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου

Η Αίτηση και η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του σωματείου, καθώς και την υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπρόσωπου αυτού, και μπορείτε να τις κατεβάσετε από τις διευθύνσεις:

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποδεικνύει εμπράκτως ότι στέκεται -εν μέσω πανδημίας Covid-19 και όλων των δυσκολιών που έχουν δημιουργηθεί- στο πλευρό των αθλητικών σωματείων, στην προσπάθεια αναβάθμισης των αθλητών και υψηλών διακρίσεών τους.