Δωρεάν έλεγχος Covid-19 από τον Δήμο Λευκάδας

Από την 1η Φεβρουαρίου στο ΚΑΠΗ Λευκάδας στην πλατεία Μαρκά. Κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος στο testing.gov.gr.

Έλεγχος κοινού Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 08:00-14:00 και για τους εκπαιδευτικούς Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 14:00-15:30.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη. Για εσάς, για τον διπλανό σας, για τους δικούς σας ανθρώπους, για όλους μας.