Ένταξη του Δήμου Λευκάδας στο πρόγραμμα ανάπτυξης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Πράσινου Ταμείου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα : Ένταξη προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια Φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) του χρηματοδοτικού προγράμματος – Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020», έγινε ο καθορισμός των επιλέξιμων Δήμων, και ο Δήμος Λευκάδας επιλέχθηκε ως προσωρινός δικαιούχος ποσού 39.680,00 €.

Η υποβολή της πρότασης του Δήμου Λευκάδας στο Πράσινο Ταμείο, όπως είχαμε ανακοινώσει στο Δελτίο Τύπου της 11.12.2020, και η έγκρισή της από το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, επιβεβαιώνει την αδιάκοπη προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για την ανάπτυξη του τόπου μας, και την εντατικοποίηση δράσεων έναντι της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της στο περιβάλλον.

Αξιοποιώντας προγράμματα και χρηματοδοτήσεις, στοχεύουμε σε έργα και υποδομές που βελτιώνουν και οδηγούν στο μέλλον τον Δήμο Λευκάδας.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ