Π.Ε. Λευκάδας: Επαναλειτουργία του Δημόσιου ΚΤΕΟ Λευκάδας από σήμερα Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020, επαναλειτουργεί το Δημόσιο ΚΤΕΟ (Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων) Λευκάδας, κατόπιν εγκυκλίου που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με την οποία αίρεται η απαγόρευση λειτουργίας των Ιδιωτικών και των Δημόσιων ΚΤΕΟ.

 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ & ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για την αποφυγή συνωστισμών και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά τον Τεχνικό Έλεγχο πρέπει να τηρούνται οι εξής κανόνες:

  • Η προσέλευση γίνεται μόνο μετά από προγραμματισμένο ραντεβού, επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 26453 62530.
  • Στην είσοδο θα γίνεται καταγραφή των στοιχείων των πολιτών.
  • Είναι υποχρεωτική η τήρηση της απαραίτητης απόστασης του 1,5 m και η χρήση μη-ιατρικής προστατευτικής μάσκας, σε όλους τους χώρους του Δημόσιου ΚΤΕΟ Λευκάδας
  • Απαγορεύεται η παραμονή των πολιτών εντός του χώρου της Γραμματείας/Ταμείου, πέραν του απαραίτητου χρόνου για την προσκόμιση των απαιτούμενων για τον έλεγχο δικαιολογητικών και την παραλαβή του ΔΤΕ.

 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ Δ.Τ.Ε. & Κ.Ε.Κ.

Στην εγκύκλιο του Υπουργείου, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η προθεσμία των 70 ημερολογιακών ημερών που είχε χορηγηθεί για όλα τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) που είχαν ισχύ έως τις 13 Δεκεμβρίου, εξακολουθεί να ισχύει.

Μέσα στην παραπάνω προθεσμία (παράταση των 70 ημερών) δύνανται να ελεγχθούν:

  • οχήματα με ΔΤΕ χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 30η Οκτωβρίου 2020 και προγενέστερα, καθώς και,
  • οχήματα με ημερομηνία υποχρέωσης για περιοδικό, τεχνικό έλεγχο για πρώτη φορά την 30η Οκτωβρίου 2020 και προγενέστερα.

Οι ιδιοκτήτες μεταχειρισμένων οχημάτων για τα οποία έχει επιτραπεί η ταξινόμηση τους χωρίς την προσκόμιση ΔΤΕ, μπορούν να περάσουν τα οχήματα για τεχνικό έλεγχο έως την ημερομηνία που αναγράφεται επί της χορηγηθείσας αδείας.

Τα οχήματα των παραπάνω κατηγοριών για τα οποία είχε παραταθεί η διάρκεια ισχύος της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) υποχρεούνται να εφοδιαστούν με νέα ΚΕΚ, το αργότερο έως τη λήξη της παράτασης των 70 ημερών.

Μοτοσικλέτες, επιβατηγά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και φορτηγά μεικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων με αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος επί του ΔΤΕ ή με ημερομηνία υποχρέωσης για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, για πρώτη φορά τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα, ελέγχονται σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη συχνότητα ελέγχου και τις κείμενες διατάξεις. Πρόκειται, ουσιαστικά, για τα οχήματα που δεν αφορούσε η χορηγηθείσα παράταση.

 

Διευκρινίζεται ότι:

  • Ως ημερομηνία λήξης της ισχύος ΔΤΕ, λογίζεται η αναγραφόμενη επί αυτού [δίπλα στον ενωσιακό κωδικό 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)], δηλ. δεν λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας (1) επιπλέον εβδομάδας.
  • Σε περίπτωση επίσημων αργιών του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών εορτών, ή Σαββάτου, η προθεσμία για εμπρόθεσμο έλεγχο μετατίθεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Δείτε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών στο σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝΤΝ465ΧΘΞ-ΝΣΥ?inline=true