Ιδρύθηκε Δίκτυο Μουσείων Ιονίων Νήσων

Δελτίο Τύπου

Οι συνεργασίες και η δικτύωση ως λύση για τους μουσειακούς οργανισμούς όχι μόνο εν καιρώ πανδημίας: για τη δημιουργία του Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων (Δι.Μ.Ι.Ν.)

Ενδυναμώνοντας την εξωστρέφειά του, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Μουσείο του στοχεύουν σε μια ενίσχυση της πολιτικής των συνεργασιών στον τομέα των μουσείων και του πολιτισμού, ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό δίκτυο με φορείς που θα προσδώσουν επιπλέον κύρος στην προσπάθεια ανάδειξης και διαχείρισης του πολιτιστικού κεφαλαίου των Ιονίων Νήσων. Σε αυτό το πλαίσιο συντόνισε τις προσπάθειες ίδρυσης του Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων (Δι.Μ.Ι.Ν) οι οποίες οδήγησαν στην υπογραφή, από τους εκπροσώπους 14 μουσειακών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Ιονίων Νήσων, του υπομνήματος συνεργασίας, στο οποίο καθορίζονται οι κανόνες λειτουργίας, οι στόχοι και οι δράσεις των μελών που συμμετέχουν στο εγχείρημα. Με αυτή την αφορμή και με σκοπό τα Επτάνησα να καταστούν πολιτιστικό κέντρο ευρείας εμβέλειας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη τηλεδιάσκεψη του νεοσύστατου φορέα μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020. Εκτός των μελών του Δικτύου στη συνάντηση συμμετείχαν με τις παρεμβάσεις τους η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Πολιτιστικών Ιονίων Νήσων, κ. Κατερίνα Μοθωναίου, και ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής κ. Ανδρέας Φλώρος, εκφράζοντας αμφότεροι την ικανοποίηση και τη στήριξή τους στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που μετέχουν στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας.

Η δημιουργία του Δι.Μ.Ι.Ν είναι το απόσταγμα διαλόγου και ζύμωσης ιδεών εν μέσω πανδημίας, μεταξύ εκπροσώπων μουσειακών και πολιτιστικών φορέων από τη Ζάκυνθο, την Ιθάκη, την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά και την Λευκάδα. Οι Μουσειακές Συλλογές Ιονίου Πανεπιστημίου συνεχίζοντας την προσπάθεια χαρτογράφησης των επίκαιρων ζητημάτων που απασχολούν τα μουσεία, όχι μόνο εν καιρώ πανδημίας, αλλά και γενικότερα στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής τους, οργάνωσαν μια σειρά από τηλεδιασκέψεις στις οποίες συμμετείχαν για πρώτη φορά μουσεία και πολιτιστικοί φορείς των Ιονίων νήσων. Κοινή διαπίστωση όλων είναι ότι η δικτύωση των «μικρών» και περιφερειακών φορέων είναι ένα σημαντικό βήμα για την εξέλιξη και τη βιωσιμότητά τους, καθώς θα τους επιτρέψει να εστιάσουν σε πρωτοβουλίες ενίσχυσης του κοινού τους οράματος και θα προσφέρει οφέλη τα οποία θα διαχυθούν στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα.

Οι σκοποί του Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων, όπως καταγράφονται στο Υπόμνημα Συνεργασίας, αφορούν τρεις βασικούς άξονες:

 • τη βιωσιμότητα των μουσείων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
 • τη δημιουργία μιας κοινής πολιτιστικής πολιτικής, και
 • την ανάδειξη της ιδιαίτερης επτανησιακής πολιτιστικής ταυτότητας.

Στους στόχους του Δικτύου συγκαταλέγονται:

 • η δημιουργία μιας κοινής επικοινωνιακής βάσης των φορέων-μελών,
 • η αύξηση της επισκεψιμότητας,
 • η δημιουργική διάδραση των φορέων του Δικτύου με την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες των συλλογών
 • η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στοχεύοντας στη συμμέτοχη και στη συμπερίληψη της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών με τη χρήση, μεταξύ άλλων, και των νέων τεχνολογιών.

Η ενίσχυση της προοπτικής της βιωσιμότητας θα υποστηριχθεί μέσω:

 • των εξειδικευμένων ομάδων εργασίας που θα στελεχωθούν από τα μέλη του Δικτύου
 • της ανάπτυξης κοινής “πολιτικής εξωστρέφειας”
 • της συνδιαμόρφωσης ενός κοινού ετήσιου προγραμματισμού δράσεων και εκδηλώσεων
 • της συνεργασίας στην διαδικασία προσέγγισης χορηγιών και της συλλογικής ανάληψης προγραμμάτων για δημιουργικές/εκπαιδευτικές/ερευνητικές δράσεις
 • της διεύρυνσης του Δικτύου με την εγγραφή νέων μελών· μουσείων και πολιτιστικών φορέων δηλαδή, που ανήκουν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 • της επικοινωνίας, αρωγής και μεταφοράς γνώσης και τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών
 • της δημιουργίας ισχυρής και αντιπροσωπευτικής κοινής ταυτότητας (branding) και της προώθησης των κοινών δράσεων σε εθνικά και διεθνή δίκτυα

Βασική προτεραιότητα και επιδίωξη του Δικτύου είναι ακόμη, η ανάπτυξη μόνιμης επικοινωνίας και συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όσο και του Υπουργείου Πολιτισμού πάνω σε θέματα διαχείρισης και ανάδειξης του πολιτιστικού αγαθού της επτανησιακής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ιδρυτικά μέλη του ΔΙ.Μ.ΙΝ είναι οι παρακάτω μουσειακοί και πολιτιστικοί φορείς:

– Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη – Μουσείο Ληξουρίου- Ιακωβάτειος, Κεφαλονιά
– Εθνική Πινακοθήκη, παράρτημα Κέρκυρας, Κέρκυρα
– Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Κέρκυρας
– Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, Κεφαλονιά
– Λαογραφικό Μουσείο Καβάλου, Λευκάδα
– Λαογραφικό Μουσείο Καμιναράτων, Κεφαλονιά
– Μουσειακές Συλλογές Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα
– Μουσείο Άγγελου Σικελιανού, Λευκάδα
– Μουσείο Καποδίστρια, Κέρκυρα
– Μουσείο Γρηγορίου Ξενόπουλου – Σύλλογος Φίλων Ξενοπούλειου Βιβλιοθήκης,Ζάκυνθος
– Μουσείο Ούγκο Φώσκολο, Ζάκυνθος
– Μουσείο Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων, Ζάκυνθος
– Ναυτικό και Λαογραφικό Μουσείο Ιθάκης, Ιθάκη
– Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας, Λευκάδα

Για πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο και την εγγραφή νέων μελών μπορείτε να επικοινωνήστε με τον κ. Σταύρο Βλίζο, Διευθυντή των Μουσειακών Συλλογών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο museum@ionio.gr και στο 26610.87428.