Δήμος Λευκάδας: Γενική απολύμανση εξοπλισμού καθαριότητας

Τη Δευτέρα 16/11/2020 ξεκίνησε η απολύμανση όλων των κάδων, (σύμμεικτων απορριμμάτων και ανακύκλωσης), σε όλο το δήμο Λευκάδας από τα συνεργεία του δήμου, που ειδικά αυτή την περίοδο, σχολαστικά επιχειρούν για την όσο το δυνατόν, αισθητικά και υγειονομικά, καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων. Η δράση αυτή εντάσσεται στο προγραμματισμένο πλάνο ενεργειών για μια καθαρή Λευκάδα, καθώς και στα μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς του Covid-19.

Στο πλαίσιο αυτό, γίνονται και εβδομαδιαίες απολυμάνσεις στο αμαξοστάσιο του δήμου, στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων, και σε όλα τα απορριμματοφόρα.

Η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας είναι για εμάς προτεραιότητα, και σε αυτό στοχεύουν οι δράσεις μας. Παρακαλούμε θερμά, όπως συνδράμετε την όλη προσπάθεια, διατηρώντας τους κοινόχρηστους χώρους καθαρούς και ιδιαίτερα τα σημεία γύρω από τους κάδους απορριμμάτων.

Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί για μια ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ.

Από το Δήμο Λευκάδας