Το τείχος της αρχαίας Αμβρακίας αποκαλύπτεται

Από τον Φιλήμων Καραμήτσο

Η ανασκαφική σκαπάνη αναδεικνύει την οχύρωση της αρχαίας πρωτεύουσας του Πύρρου συμπληρώνοντας μια μοναδική διαδρομή στην ιστορία του τόπου.

Η αρχαία Αμβρακία αποκαλύπτεται όλο και περισσότερο χάρη στην αρχαιολογική σκαπάνη στην Αρτα. Το αρχαίο τείχος της σπουδαίας πρωτεύουσας του Πύρρου αναδεικνύεται σε έναν νέο στην ουσία αρχαιολογικό χώρο της ηπειρώτικης πόλης, μέσα από τις εργασίες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρτας.

Η Αμβρακία ιδρύθηκε στα τέλη του 6ου αι. π.Χ., στο πλαίσιο της δεύτερης αποικιακής δραστηριότητας της Κορίνθου, σε στρατηγική θέση κοντά στον πλωτό ποταμό Αραχθο και σε μικρή απόσταση από τον Αμβρακικό κόλπο, πάνω στον μοναδικό δρόμο που οδηγούσε από τη νότια Ελλάδα στην ηπειρωτική ενδοχώρα και στην Ιλλυρία στα βόρεια, αλλά και σε κομβικό σημείο του θαλάσσιου δρόμου προς την Αδριατική στα δυτικά.

Στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. ο Πύρρος την επέλεξε ως πρωτεύουσα του ηπειρωτικού κράτους του και την εμπλούτισε με ναούς, δημόσια κτίρια και έργα τέχνης, σε μια περίοδο κατά την οποία η Αμβρακία γνώρισε τη μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική ακμή της.

Ο οχυρωματικός περίβολος της αρχαίας Αμβρακίας υπολογίζεται ότι έφτανε σε μήκος τα 4,5 χλμ. Ενα σημαντικό τμήμα του τείχους αυτού έχει αποκαλυφθεί στην περιοχή της Μητρόπολης, σε κεντρικό σημείο της Αρτας, από τη δεκαετία του ’70, σε οικόπεδα ιδιωτών τα οποία έχουν απαλλοτριωθεί από το υπουργείο Πολιτισμού πριν από πολλά χρόνια.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρτας προχώρησε πρόσφατα σε εκτενείς καθαρισμούς των οικοπέδων, σε ανασκαφική έρευνα εκτός του τείχους και σε καθαρισμό της κάτοψης του τείχους ώστε να το αναδείξει πλήρως. Οι εργασίες αυτές, που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν ήδη δώσει νέα αρχαιολογικά δεδομένα και έχουν αποκαλύψει πλήρως την εξωτερική πλευρά του τείχους, την οποία σε αρκετά σημεία απέκρυπταν κατάλοιπα μεταβυζαντινών κτιρίων που βρίσκονταν σε άμεση επαφή με τον οχυρωματικό περίβολο.

Τα αποτελέσματα των εργασιών θεωρούνται σημαντικά, αφού κάνουν ορατό μεγάλο τμήμα του οχυρωματικού περιβόλου, δίνοντας μια σαφή εικόνα για το επιβλητικό μέγεθος των τειχών της αρχαίας πόλης, που εντυπωσίαζαν τους ξένους περιηγητές κατά την επίσκεψή τους στην πόλη της Αρτας. Επιπλέον, έχει αποκαλυφθεί τμήμα του αρχαίου δρόμου εκτός των τειχών, καθώς και τμήμα του περιδρόμου, που περιτρέχει τα τείχη στην εσωτερική τους πλευρά.

Σκοπός της Εφορείας είναι να πραγματοποιήσει και άλλες απαλλοτριώσεις μπροστά από το αρχαίο τείχος, ώστε να συνεχιστεί η ανασκαφική έρευνα και να αναδειχθεί πλήρως ο οχυρωτικός περίβολος, και με την ολοκλήρωση των εργασιών να δημιουργηθεί ένας νέος αρχαιολογικός χώρος στην Αρτα, που θα συνδεθεί με τα τμήματα του τείχους που περιβάλλουν τον λόφο της Μητρόπολης Θα δημιουργηθεί έτσι ένας νέος περίπατος, μια διαδρομή περιήγησης, που θα συνδυάζει επισκέψεις σε αρχαία αλλά και βυζαντινά μνημεία, που κάνουν την Αρτα να ξεχωρίζει ως μια περιοχή που γνώρισε μεγάλη ακμή σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους και αξίζει το ενδιαφέρον των επισκεπτών σήμερα.

Το έργο διαμόρφωσης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου πραγματοποιείται με την επίβλεψη της προϊσταμένης της ΕΦΑ Αρτας, Βαρβάρας Παπαδοπούλου, και οι ανασκαφικές εργασίες και οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου γίνονται από το εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας, το οποίο απαρτίζεται από τους Χρήστο Αράπη, Χρήστο Μπαλτζώη και Νίκο Σιόγκα, με την παρουσία των αρχαιολόγων Αθανάσιου Αρκουμάνη και Αριστείδη Βάσσιου.

Πηγή