Δήμος Λευκάδας: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα οικονομικής υποστήριξης οικογενειών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ξεκίνησε την Τρίτη 08/09/2020 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 18/09/2020, η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα οικονομικής υποστήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας περιόδου 2020-2021.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με την χρήση των κωδικώνδιαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης(ΓΓΠΣΔΔ)του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί taxisnet), αποκλειστικά του/της αιτούσας/σας.

Παρακαλούνται όσοι γονείς ενδιαφέρονται και είναι εργαζόμενοι /ες :

1. υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού),
2. μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες οι οποίοι/ες δεν δύναται να είναι δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων υλοποιούμενων Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», λόγω εισοδηματικών κριτηρίων,

να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της ΕΕΤΤΑΑ ΑΕ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr) προκειμένου να προβούν στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.

Από το Δήμο Λευκάδας