Η Παιδανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ. οργανώνει ομάδα στήριξης και συμβουλευτικής παιδαγωγών

Η Παιδανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ. με χαρά ανακοινώνει την έναρξη ομάδας στήριξης και συμβουλευτικής παιδαγωγών. Θα πραγματοποιούν 6 δίωρες συναντήσεις.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην ομάδα θα περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Μαθησιακές Δυσκολίες-Εξατομικευμένο Πρόγραμμα εντός και εκτός Τάξης
  • Προγράμματα Ψυχοσυναισθηματικής Υποστήριξης
  • Διαχείριση Τάξης
  • Δημιουργία Υλικού (μαθησιακό, ψυχοπαιδαγωγικό)
  • Προεφηβεία-Έναρξη Εφηβείας
  • Συνεργασία παιδαγωγού-γονέων
  • Συμβουλευτική Γονέων
  • Εργασιακό burnout
  • Άλλα θέματα που θα προκύψουν από τις ανάγκες των συμμετεχόντων

Συμμετοχή δια ζώσης και online.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής δράσης της Κοιν.Σ.Επ. μας η χρηματική συμμετοχή θα είναι συμβολική (130 € για το σύνολο των συναντήσεων).

Περισσότερες πληροφορίες: 6986531348, akourti@paidanaptixi.com