Από 1 Σεπτεμβρίου δεν θα είναι δυνατή η εναπόθεση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ στον «ΧΑΔΑ» Λευκάδας

Από 1 Σεπτεμβρίου δεν θα είναι δυνατή η εναπόθεση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ στον «ΧΑΔΑ» Λευκάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 του ν. 4685/2020, σας γνωρίζουμε ότι, για τα προϊόντα αποβλήτων εκσκαφών και...