Εθελοντικός καθαρισμός της Λιμνοθάλασσας

Κυριακή 28 Ιουνίου
Σημείο Συνάντησης Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο στις 08:00 π.μ.

Ημέρα καθαρισμού γύρω από τη λιμνοθάλασσα της Λευκάδας και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και σταχτοδοχείων που δημιουργήθηκαν από τους εθελοντές των Solidarity Tracks σε συνεργασία με το Δήμο της Λευκάδας.

————————————————————————————————————————————————————

Sunday June 28th at 08:00

Cleaning event around the Lagoon of Lefkada, and placement of garbage cans and ashtrays created by the volunteers of Solidarity Tracks in cooperation with the Municipality of Lefkas. Start point Municipal Gym.

facebook event