Ανακοίνωση πρόσληψης δύο ατόμων στη ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά 2 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, λόγω άμεσου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης (βλ. Πίνακα Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. Πίνακα Β), ανακοινώνει η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας.

Δείτε την ανακοίνωση πρόσληψης εδώ.
Κατεβάστε την Αίτηση εδώ.