Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας: Νέο ωράριο εξυπηρέτησης

Ανακοινώνουμε ότι, στα πλαίσια συμμόρφωσης με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», από 16/3/2020 το ωράριο εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία στην υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος θα είναι 9:00 – 11:00.

Οι συναλλασσόμενοι παρακαλούνται να απευθύνουν αιτήσεις ή ερωτήματα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω φαξ και να ελαχιστοποιήσουν τις επισκέψεις τους στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος στις απολύτως απαραίτητες.

Υπενθυμίζεται ότι οι κλήσεις Κ.Ο.Κ. του Λιμεναρχείου μπορούν να εξοφλούνται μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, στον τραπεζικό λογαριασμό και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο της κλήσης. Επίσης όλες οι οικονομικές συναλλαγές προς το Δ.Λ.Τ.Λ. μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δ.Λ.Τ.Λ. που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

Τέλος, ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ότι η προθεσμία καταβολής της α’ δόσης του ανταλλάγματος χρήσης χώρου για τραπεζοκαθίσματα μετατίθεται στις 31/5/2020.

Για κάθε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Λ. στο τηλ.: 2645360508, στο φαξ: 2645360540 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): dltl@lefkada.gov.gr

Ο Πρόεδρος

Σπύρος Καρβούνης