Μεγάλες μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών-γυναικών στην ΕΕ: Η θέση της Ελλάδας
Οι γυναίκες εξακολουθούν να πληρώνονται πολύ λιγότερο από τους άνδρες στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το ποσοστό της διαφοράς είναι τεράστιο και, κατά μέσο όρο, το ωρομίσθιο μιας γυναίκας είναι κατά 15% χαμηλότερο από αυτό ενός άνδρα. Στην κορυφή της λίστας των ανισοτήτων βρίσκεται η Εσθονία, όπου οι γυναίκες λαμβάνουν 22,7% λιγότερα χρήματα.
Ακολουθεί η Γερμανία (20,9%), η Τσεχία (20,1%) και η Αυστρία (19,6%). Το μικρότερο μισθολογικό χάσμα καταγράφει η Ρουμανία με 3% και ακολουθούν το Λουξεμβούργο (4,6%) και η Ιταλία (5% – στοιχεία 2017 για την Ιταλία). Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την Ελλάδα είναι από το 2014, όπου καταγραφόταν διαφορά 12,5% στα ωρομίσθια μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Το χάσμα καταδεικνύει πιθανότατα και διαφορές στην απορρόφηση των γυναικών στους διάφορους κλάδους, με διαφορετικές μισθολογικές κλίμακες. Ενδεικτικό είναι πως, σύμφωνα με την αντίστοιχη έκθεση του 2018, στον κλάδο των μηχανικών και των επιστημόνων το 59% ήταν άνδρες και το 41% γυναίκες.
Οι μισθολογικές διαφορές αποδίδονται εν μέρει και στο γεγονός πως μεγάλο ποσοστό των γυναικών δουλεύουν περιστασιακά: εντός ΕΕ, πολύ περισσότερες γυναίκες απασχολούνται περιστασιακά (29,9%) από ότι άνδρες (8,3%) ενώ, σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τις Ευρωπαίες σε ηλικία κατάλληλη για εργασία, απασχολείται το 62,3%, ενώ το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 73% μεταξύ των ανδρών, παρά το γεγονός ότι είναι περισσότερες οι γυναίκες που έχουν τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στις κορυφαίες διοικητικές θέσεις, παρατηρείται ακόμα μεγαλύτερη ανισότητα καθώς οι άνδρες κατέχουν το 67% αυτών των θέσεων έναντι του 33% όπου στο «τιμόνι» των επιχειρήσεων βρίσκονται γυναίκες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός πως μόλις το 4,2% των ανδρών σταματούν να εργάζονται προκειμένου να ασχοληθούν με τις οικογενειακές υποχρεώσεις ενώ, στον αντίποδα, στις γυναίκες αυτό συμβαίνει σε ποσοστό 31%.
Η μισθολογική ανισότητα μεταφράζεται σε υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε μεγαλύτερη ηλικία, καθώς κατά τη διάρκεια των ετών εργασίας έχουν αποταμιεύσει λιγότερα και δεν έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε επενδύσεις. Ενδεικτικό είναι πως εν έτει 2018, οι γυναίκες άνω των 65 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση λάμβαναν κατά μέσο όρο 30% μικρότερη σύνταξη από τους άνδρες. Το Λουξεμβούργο ήταν πρώτο στη λίστα με διαφορές της τάξης του 43% ενώ οι μικρότερες διαφορές εντοπίζονταν στην η Εσθονία (1%).
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στο τέλος του Ιανουαρίου ψήφισμα υπέρ της μισθολογικής ισότητας και η Κομισιόν ασκεί πιέσεις στα κράτη μέλη για τη δημοσίευση των μισθολογικών στοιχείων ώστε να περιοριστεί η διαφορά. Παράλληλα ζητά από τις χώρες σαφείς στόχους για την μείωση του χάσματος εντός πενταετίας.