Ανακοίνωση για κοινόχρηστους χώρους από τον Δήμο Λευκάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά τις απαραίτητες συστάσεις και την επίδοση αποσπάσματος του κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων, παρακαλούνται οι μισθωτές αυτών ως την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020, για την εφαρμογή του. Είμαστε βέβαιοι για την άμεση ανταπόκρισή σας, καθώς ο σεβασμός του δημόσιου χώρου με την απαρέγκλιτη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού μας.

Ο εντεταλμένος σύμβουλος,
Γεώργιος Τσιρογιάννης