Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εξωτερικό συνεργάτη από τη ΔΕΠΟΚΑΛ

Ανακοινώνεται ότι η Κοινωφελής ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας για τη βέλτιστη υλοποίηση και επικουρική κάλυψη αναγκών του προγράμματος «Άθληση για Όλους», προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο προσωπικό και για το χρονικό διάστημα έως εφτά (7) μηνών, την εξής ειδικότητα: ΠΕ ΠΦΑ

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση με βιογραφικό και με αντίστοιχο τίτλο σπουδών σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Λευκάδας (κα Αγγέλου Όλγα)

Διάρκεια απασχόλησης: Έως εφτά (7) μήνες

Προϋποθέσεις – Προσόντα

  1. Εντοπιότητα (Δημότης ή μόνιμος κάτοικος Δήμου Λευκάδας)

  2. Γνώση Η/Υ

  3. Ανεργία

  4. Οικογενειακή Κατάσταση

Η απασχόληση θα είναι πρωί – απόγευμα. Η αμοιβή θα γίνεται με την έκδοση παραστατικού παροχής υπηρεσιών εκ μέρους του συμβαλλόμενου

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2645 3 60517 (κα. Αγγέλου – ΔΕΠΟΚΑΛ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 07-02-2020.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ