Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών: Βραβείο Πέτρου και Νίτας Αργύρη σε μαθητές των Λυκείων Λευκάδας

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών: Βραβείο Πέτρου και Νίτας Αργύρη σε μαθητές των Λυκείων Λευκάδας

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών/Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών Δελτίο Τύπου/Βραβείο Πέτρου και Νίτας Αργύρη Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας...