Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Λευκάδας

Σύμφωνα με τις δ/ξεισ του άρθρου 78 του Ν. 4555/18, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στις 11 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Διοικητήριο, για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:

Θέμα 1ο: «Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2020»
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Ε.Δ.

(Αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη ειδοποίηση)

Σε περίπτωση απουσίας σας, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε την υπηρεσία μας στα τηλ: 2645360545, 6977619433, προκειμένου να καλέσουμε τον αναπληρωτή).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε pdf