Δημιουργικά εργαστήρια από τα Μονοπάτια Αλληλεγγύης

Από την 1η Νοεμβρίου πρόκειται να ξεκινήσουν, στον οργανισμό «Μονοπάτια Αλληλεγγύης», εργαστήρια δημιουργίας παιχνιδιών και κατασκευής παιδικών μικρο επίπλων.

Οι εθελοντές θα προετοιμάζουν τα εργαστήρια και τα απαραίτητα υλικά για τις κατασκευές θα σας παρέχονται από τον οργανισμό. Το συνολικό κόστος συμμετοχής για τα έξι πρώτα εργαστήρια είναι 15 €.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο 26450-23123 ή επισκεφτείτε τη σελίδα στο facebook.