Το Επιμελητήριο Λευκάδας αρωγός στη διατήρηση της παράδοσης μιας τέχνης που χάνεται

Το Επιελητήριο Λευκάδας στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο Residences on the way from products to the Adri–Ionian design και ακρωνύμιο «CRAFT LAB».

Το έργο CRAFT LAB έχει ως στόχο την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων μέσω της εκ νέου γνωριμίας με παραδοσιακά επαγγέλματα και δεξιότητες στους τομείς της κεραμικής, του ψηφιδωτού και του υφαντού, ενισχύοντας την αξία της κοινής καλλιτεχνικής κληρονομιάς και πολιτιστικής ταυτότητας της Απουλίας και των Ιονίων Νήσων.

Στα πλαίσια του έργου, το Επιμελητήριο Λευκάδας έχει δημιουργήσει ένα παραδοσιακό εργαστήριο υφαντικής  στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λευκάδας, που ασχολείται με την τέχνη του αργαλειού και του Λευκαδίτικου «Καρσάνικου» κεντήματος,  στο οποίο βάσει προγράμματος συμμετέχουν 10 εκπαιδευόμενοι.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η στήριξη και η ενθάρρυνση νέων καλλιτεχνών να ασχοληθούν ενεργά με τους παραδοσιακούς κλάδους ως συνέχιση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στα πλαίσια των εργαστηρίων το Σάββατο το πρωί 12/10/2019,  μέλη από την ομάδα αργαλειού του συλλόγου φίλων Αλεξάνδρου «Φηγός» δίδαξαν στους εκπαιδευόμενες στον προαύλιο χώρο του παλιού σχολείου Κατούνας  πως γίνεται η διαδικασία του διασιδιού, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του αργαλειού. Με ενθουσιασμό και ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι μαθήτριες  παρατήρησαν το δύσκολο αυτό σημείο στην τέχνη της υφαντικής.

Ο φορέας μας ευχαριστεί θερμά τα μέλη από την ομάδα αργαλειού του συλλόγου φίλων Αλεξάνδρου «Φηγός»,  τις εκπαιδεύτριες αργαλειού και κεντήματος, και όσους συμμετείχαν στη δράση αυτή.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Σκιαδαρέσης Σωτήρης